Kancelaria prowadzi sprawy w zakresie odzyskiwania należności ( windykacja), postępowań o uznanie czynności prawnych za bezskuteczne poczynionych z pokrzywdzeniem wierzyciela (actio paulina), postępowań o ustanowienie rozdzielności majątkowej mające na celu dochodzenie wierzytelności od małżonków pozostających we wspólności ustawowej w sytuacji braku możliwości zaspokojenia wierzytelności z innych składników majątku oraz postępowań przeciwko członkom zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiedzialnych za zobowiązania niewypłacalnych spółek. Współpracujemy także z podmiotami przeprowadzającymi wywiad gospodarczy, dzięki której to współpracy jesteśmy w stanie na życzenie Klienta dokonać skutecznej analizy stanu majątkowego dłużnika przed podjęciem czynności procesowych. Pozyskane informacje pozwalają skuteczniej dochodzić wierzytelności Klienta.
Jedynym wynagrodzeniem Kancelarii jest prowizja ze zwindykowanej kwoty. Nasi Klienci nie są obciążani kosztami adwokackimi. Kancelarii należne są koszty zastępstwa wyłączenie w razie ich odzyskania od dłużnika. Każdy klient ma dostęp do raportu on-line, zapewniający ciągły dostęp do wszelkich informacji dotyczących prowadzonych czynności w danej sprawie. Nasi Klienci otrzymują pieczątkę windykacyjną w formie elektronicznej całkowicie za darmo.


ODZYSKAJ SWOJE PIENIĄDZE!

Skontaktuj się z naszą Kancelarią

* pola wymagane

Skontaktuj się z nami i dołącz do grona zadowolonych Klientów, którzy odzyskali należne im pieniądze.


Zadzwoń: 791 557 507, 791 556 669 lub wyślij wiadomość: biuro@kpp.com.pl


Kancelaria KPP Sp. z o.o., ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa, NIP: 527-272-25-43